รักษารากฟันค่าใช้จ่าย

อยากสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย การรักษารากฟันค่ะ

From:เมย์ DateTime:20/3/2556 21:03:25 IP:10.20.30.5 Email:jahlove_2012@hotmail.com

โรงพยาบาลทันตกรรมมีคลินิกรักษารากฟัน คือ คลินิกในเวลาราชการ รับการรักษากับนิสิตทันตแพทย์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการจะได้รับการรักษากับอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน ค่าใช้จ่ายคลินิกในเวลาราชการ ฟันหน้า ซี่ละ 400 บาท ฟันกรามน้อย ซี่ละ 500 บาท(รับกาารรักษากับนิสิตระดับ ป.ตรี) ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 2,500 บาท (รับการรักษากับนิสิตระดับปริญญาโท) ค่าใช้จ่ายคลินิกนอกเวลาราชการ ฟันหน้า ซี่ละ 3,000-4,000 บาท ฟันกรามน้อย 4,000-5,000 บาท ฟันกรามใหญ่ 6,000-8,000 บาท

From:ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น DateTime:22/3/2556 15:31:45 IP:10.35.17.25 Email:

ขอบคุณค่ะ

From:ภาวิณี DateTime:20/3/2557 9:34:40 IP:10.10.23.5 Email:K.pawinee@hotmail.com

สามารถนำมาเบิกได้เท่าไรคะ

From:ปาย DateTime:24/4/2558 16:08:56 IP:10.10.23.5 Email:
จากคุณ :
อีเมล์ :
ข้อความ :

7435
กรอกตัวเลขด้านบนลงในช่อง