รายการซ่อม

ค้นหา หมายเลขครุภัณฑ์ หรือ ชื่อช่างผู้รับงาน: 

แสดงรายการตามขั้นตอนการทำงาน:

   

รายการซ่อม
เลขที่ใบส่งซ่อมวันที่ส่งซ่อมหมายเลขครุภัณฑ์ประเภทชื่อครุภัณฑ์สถานที่อาการเสียขั้นตอนค่าใช้จ่าย (บาท)Update by
99/60 25 เม.ย. 60 ระบบยา  เพิ่มค่า default ระบบยา 9 รายการ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
98/60 25 เม.ย. 60 ระบบยา  เพิ่มยาใหม่ 5 รายการ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
97/60 24 เม.ย. 60 ระบบการเงิน  เพิ่ม รพ ทุ่งโพธิ์ทะเล ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
96/60 21 เม.ย. 60 ระบบการเงิน  เปลี่ยนใบเสร็จเป็น 9.5x5.5 สามารถต่อใบเสร็จได้ เปลี่ยนรายงานรวมเงินสด เอาเล่มที่เลขที่ออก เพิ่มค้นหาใบเสร็จด้วย id ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
94/60 10 เม.ย. 60 website  ประชาสัมพันธ์ งดให้บริการ คลินิกวินิจฉัยฯ และ คลินิกรังสีฯ วันพุธ 19 ถึง วันศุกร์ 21 เม.ย. 60 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
93/60 30 มี.ค. 60 ระบบจองยูนิต  ขอสถิติการใช้ยูนิตเป็นครั้งค่อวัน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
92/60 28 มี.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  สุริยันต์ ขอข้อมูล 1 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
91/60 28 มี.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  อ.ฤดี ขอข้อมูล 10 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
90/60 28 มี.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  นทีทิพย์ ขอข้อมูล 14 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
9/64 17 ก.ย. 64 อุปกรณ์ทางรังสี  x ray ไม่ได้ เพราะ breaker tip sw down แก้ไขได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
9/63 05 มี.ค. 63 ระบบการเงิน  ดูแลการติดตั้งเครื่องรูดบัตร ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
9/62 09 ส.ค. 62 website  update จนท ผู้บริหาร ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
9/61 26 ม.ค. 61 website  ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
9/60 13 ต.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  1 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
89/60 27 มี.ค. 60 ระบบจองยูนิต  ให้อาจารย์เป็นคนจองยูนิตได้ด้วย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
88/59 23 ก.ย. 59 การจัดการ user  disable user ที่จบการศึกษาปี 57-58 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
85/60 20 มี.ค. 60 6505-022-486(10) pc supportCPU unit 14-5 windows fail ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
84/60 17 มี.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  6 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
84/59 19 ก.ย. 59 การจัดการ user  เพิ่ม user นิสิต ในจองยูนิต prosth / ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
83/60 10 มี.ค. 60 website  update จนท.พัสดุ นายกนกศักดิ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
83/59 16 ก.ย. 59 ขอข้อมูล x-ray  5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
82/60 10 มี.ค. 60 website  update web เรื่อง การแปรงฟันขณะใส่เครื่องมือชนิดติดแน่น ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
82/59 14 ก.ย. 59 ระบบยา  เพิ่มยาที่มีปฏิกริยาต่อกัน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
81/60 10 มี.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  1 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
81/59 14 ก.ย. 59 ระบบเวชระเบียน  echart เพิ่มรับชาร์ตจาก refer ด้วยบาร์โค้ด ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
80/60 09 มี.ค. 60 ระบบการเงิน  รายการ 18005 ใส่เครื่องมือติดแน่นชนิด meral bracket ขากรรไกรละ ไม่ได้แยก บน ล่าง ทำให้คิดราคาเกิน คีย์ไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
80/59 14 ก.ย. 59 ระบบคิว  เพิ่ม ลงคิว สว. แล้วให้เบิกชาร์ตด้วย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
8/64 15 ก.ย. 64 ระบบ pacs  ิbrocker ไม่ดึงชือ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
8/63 05 มี.ค. 63 ระบบ pacs  เปิดเมนูสแกนฟิมไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
8/62 31 ก.ค. 62 ระบบจองยูนิต  เพิ่มสีของอาจารย์ เพิ่มงานช่วย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
8/61 08 ม.ค. 61 ระบบจองยูนิต  ปรับปรุงแยกจองชาร์ตออกจองยูนิต ปรับปรุง e chart เพิ่มเบิกเพิ่มเติมต้องมีอาจารย์เซ็น ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
8/60 13 ต.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  1 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
79/60 06 มี.ค. 60 ระบบจองยูนิต  เปลี่ยนจองยูนิตได้ตามรายวิชา เป็นจองได้ทุกตัวแต่ให้แสดงรายละเอียดไว้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
79/59 07 ก.ย. 59 ระบบอื่นๆ  echart ทำระบบติดตามชาร์ตในคลินิก ด้วย barcode พร้อม username ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
78/60 02 มี.ค. 60 6650-022-357 pc supportชุด Computer ประกอบยูนิตทำฟัน (CPU เครื่องที่ 1) unit 2-2 ีboot ไม่ขึ้น ล้าง ram ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
78/59 07 ก.ย. 59 ระบบคิว  ให้ลงคิวแล้วจองชาร์ตเลย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
77/60 02 มี.ค. 60 ระบบจองยูนิต  disable perio unit 5-1 to 5-5 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
77/59 06 ก.ย. 59 ระบบการเงิน  หา icd10 ไม่เจอ g500 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
76/60 02 มี.ค. 60 ระบบการเงิน  error เกินราคาหรือแบ่งจ่ายไปแล้ว สาเหตุเพราะ จ่ายที่เป็นซี่ต่อไปก่อนซี่แรก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
75/60 27 ก.พ. 60 ขอข้อมูล x-ray  5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
75/59 06 ก.ย. 59 ระบบอื่นๆ  ขอข้อมูลโครงการทันตกรรมสำหรับเด็ก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
74/60 23 ก.พ. 60 ระบบการเงิน  เพิ่มโรงพยาบาลอุ้มผาง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
73/60 23 ก.พ. 60 ระบบจองยูนิต  จองยูนิต perio เพิ่มข้อมูบ 5-8 ผู้ป่วยไอจาม ,9-4 emergency zone ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
72/60 21 ก.พ. 60 การพิมพ์ และ printer  shared printer เครื่องเช่าเลขที่ 1249 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
71/60 16 ก.พ. 60 7450-010-6361 ระบบ pacsเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับงานด้านการแพทย์ unit 13-7 setup win 10 and app ใช้แทนเครื่องเดิทส่งซ่อมนอก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
70/60 15 ก.พ. 60 ระบบคิว  ค้นหางานจากชื่อนิสิตไม่ได้ แก้ไขแล้ว ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
7/64 08 ก.ย. 64 ระบบ pacs  ไม่ส่งชื่อไป ris ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
7/63 04 มี.ค. 63 pc support  หน้าห้องพัก printer paper jam ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
7/62 26 มิ.ย. 62 ระบบเวชระเบียน  ยกเลิกเบิกล่วงหน้า ป ตรี echart ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
7/61 20 ธ.ค. 60 ระบบอื่นๆ  orientated ปี4 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
69/60 15 ก.พ. 60 6505-026-020 อุปกรณ์ทางรังสีเครื่องเอ็กซเรย์ภายนอกช้องปากระบบดิจิตอลแบบสามมิติ ห้อง x-ray เครื่องไม่เชื่อมต่อ reset pano ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
68/60 09 ก.พ. 60 website  เพิ่มข้อมูล จนท พัสดุ 2 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
68/59 31 ส.ค. 59 ระบบจองยูนิต  ปรับปรุงรายการยูนิตตามรายวิชา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
66/60 02 ก.พ. 60 ระบบการเงิน  เพิ่มโครงการบริการทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
65/60 30 ม.ค. 60 ระบบการเงิน  อ.รัชดาภรณ์ แจ้งว่าใช้ระบบ 2 digit ไม่ต้องใช่ # ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
64/60 19 ม.ค. 60 ระบบการเงิน  เพิ่มขนาดข้อมูล detail การแพ้ยา โรคทางระบบ จาก 254 ตัว(varchar) เป็น 65535 ตัว(text) ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
63/60 18 ม.ค. 60 ระบบการเงิน  update โปรแกรมการเงิน - รายงานค่าชิ้นงานผลิดในคณะ - รายงานอวัยวะเทียมเพิ่มรายการใหม่ - รายงานส่วนแบ่ง - disable รายการที่ ปตรี ปโท คีย์ไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
61/60 16 ม.ค. 60 เครื่องเช่า 1245 pc support  counter เวชระเบียน update โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
60/60 16 ม.ค. 60 เครื่องเช่า 1246 pc support  counter เวชระเบียน update โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
60/59 22 ส.ค. 59 ระบบการเงิน  dms ราคาถอนฟัน 50 แต่บันทึกเป็น 500 ยังไม่ทราบสาเหตุ 18 สค 89 dn:593485 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/64 07 ก.ย. 64 ระบบ pacs  ris ไมดึงชื่อ ติดต่อ bjc reset แจ้งว่ามีำฟล์ตัวนึงที่ไม่ดึง แล้วเลยไม่ดึงต่อกันมา แต่ไฟล์ไม่ผิดปกติ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/64 07 ก.ย. 64 ระบบ pacs  ris ไมดึงชื่อ ติดต่อ bjc reset แจ้งว่ามีำฟล์ตัวนึงที่ไม่ดึง แล้วเลยไม่ดึงต่อกันมา แต่ไฟล์ไม่ผิดปกติ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/63 21 พ.ย. 62 ระบบเวชระเบียน  เพิ่มเบิกชาร์ตล่วงหน้าของอาจารย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/62 18 มิ.ย. 62 6650-022-365 pc supportเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดจอแบนสำหรับยูนิตทำฟัน(CPU) ห้องศัลย์ ยืมคอมจาก unit2-6 ไปห้องศัลย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/61 30 พ.ย. 60 7450-010-12311 pc supportเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) counter pedo ทดลอง never sleep เครือง และติดตั้ง dms ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
6/60 11 ต.ค. 59 การจัดการ user  reset password นทพ.พิชญา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
59/60 16 ม.ค. 60 7450-010-10140(10) pc support  counter เวชระเบียน update โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
59/59 19 ส.ค. 59 ระบบคิว  ต้องการจ่ายงานเป็นคน ให้จ่ายทุกงาน(class) แต่เวลาคืน คืนเป็นงานๆ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
58/59 19 ส.ค. 59 ระบบคิว  เพิ่มสถิติ ผู้ป่วยสูงอายุ แยกคลินก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
57/59 17 ส.ค. 59 website  เพิ่ม ทญ.กรรณิกา รุ่งแสง ในทำเนียบทันตแพทย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
56/59 17 ส.ค. 59 6505-022-538(8) pc supportCPU ๊Unit19-6 ระบบปฏิบัติการใช้งานไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
56/59 17 ส.ค. 59 6505-022-525(8) pc supportCPU ๊Unit19-6 ฮาร์ดิสไหม้ที่ขั้วเสียบไฟ ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
55/60 13 ม.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  ขอฟิมล์ 5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
55/59 10 ส.ค. 59 6505-022-553(9) pc supportCPU จำนวน 1 เครื่อง ๊Unit20-2 ระบบปฏิบัติใช้งานไม่ได้(ฮาร์ดดิสเสีย) ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
54/60 13 ม.ค. 60 ระบบการเงิน  รับแจ้งว่าประวัติทางการแพทย์หายไป จึงได้เปลี่ยนการลบประวัติฯ เป็นการซ่อนแทน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
54/59 10 ส.ค. 59 6505-022-653(8) pc support  Unit 30-4 การ์จอเสีย-เครื่องรีสตาร์ทเอง ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
53/59 17 ส.ค. 59 6505-022-567(15) pc supportCPU Unit22-8 ระบบปฏิบัติการใช้งานไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
53/59 17 ส.ค. 59 6505-022-543(8) pc supportCPU Unit18-5 ระบบปฏิบัตการ ใช้งานไม่ได้(ตรวจเชคแล้ว mainboard เสีย) ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
52/60 12 ม.ค. 60 ระบบการเงิน  เพิ่มรายการที่แบ่งชำระเงินได้ เพิ่มประวัติการรักษา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
52/59 17 ส.ค. 59 การจัดการ user  เพิ่ม user ทพ.สุริยันต์ ป.โท ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
51/59 16 ส.ค. 59 website  เว็บไซต์โรงพยาบาล เพิ่มไอคอน กล่องรับฟังความคิดเห็นโรงพยาบาล ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
50/60 09 ม.ค. 60 การจัดการ user  เพิ่มรายชื่ออาจารย์เข้าระบบ ทพ.รัชเขตร ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
50/59 16 ส.ค. 59 ระบบจองยูนิต  นิสิตที่จอง OPD ไม่แสดงชื่อในหน้าแรก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
5/64 08 มิ.ย. 64 ระบบอื่นๆ  ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย แยกสิทธิ์ 5 ปีย้อนหลัง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
5/63 29 ต.ค. 62 ระบบการเงิน  ปรับปรุงอัตราค่ารักษา หมวดทันตรังสีวิทยา มีแบบฟอร์ม ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
5/62 10 มิ.ย. 62 ระบบจองยูนิต  สร้างระบบจองยูนิตศัลย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
5/61 27 พ.ย. 60 website  update เกร็ดความรู้เรื่อง นอนกัดฟัน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
48/60 06 ม.ค. 60 website  update เนื้อหาเว็บไซต์ เรื่อง การใช้ฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ (professional-use fluoride) ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
47/60 06 ม.ค. 60 ระบบคิว  เพิ่มรายชื่อ อ.อว้ศดาภรณ์ เข้าคลินิก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
47/59 15 ส.ค. 59 7450-010-5082 pc supportเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับยูนิตทำฟัน unit 14-7 harddisk bad ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
46/60 28 ธ.ค. 59 ระบบจองยูนิต  ปลดล็อกจองเกิน 30 ครั้ง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
46/59 15 ส.ค. 59 ระบบจองยูนิต  เพิ่ม คลินิก opd เช้า ยูนิต 19-5,19-6 บ่าย ยูนิต 19-3,19-4 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
45/60 28 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  ทพญ.นิติการณ์ 2 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
43/60 21 ธ.ค. 59 ระบบจองยูนิต  เพิ่มระบบการแบ่งยูนิตเข้าโปรแกรม oper ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
42/60 21 ธ.ค. 59 ระบบจองยูนิต  ปรับปรุงตำแหน่งยูนิต ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
41/60 19 ธ.ค. 59 การจัดการ user  add user เข้าระบบส่งชิ้นงาน นทพ.ศิริภูมิ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
40/60 19 ธ.ค. 59 การจัดการ user  reset password dms นทพ.สรพชน์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
4/64 25 ก.พ. 64 ระบบการเงิน  update dms v2 คลินิกพิเศษ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
4/63 09 ต.ค. 62 ระบบอื่นๆ  ไฟดับ 13.05-13.15 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
4/62 16 พ.ค. 62 ระบบ pacs  แก้ endo occ ohp oper perio ดูข้อมูลจองยูนิตได้แค่ปีนี้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
4/61 20 พ.ย. 60 6505-022-463(10) pc supportคอมพิวเตอร์ (CPU) unit 16-5 เปลี่ยน power supply ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
4/60 05 ต.ค. 59 ระบบจองยูนิต  จองยูนิตไม่ได้ เนื่องจากในระบบ user ไม่มี studentid ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
39/60 19 ธ.ค. 59 website  update เกร็ดความรู้ เรื่องสิทธิการรักษาทางทันตกรรมที่จัดให้โดยรัฐในประเทศไทย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
38/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  นิติการณื 5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
37/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  จุฬาภรณ์ 6 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
36/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  ปิยพงศ์ 5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
35/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  เกียรติอนันต์ 5 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
34/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  สงกรานต์ 13 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
33/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  กิตติศักดิ์ 17 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
32/61 03 ก.ย. 61 ระบบคิว  ปรับ สว จาก อายุ 60 มาเป็น 55 ปี ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
32/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  นส.นทีทิพย์ 9 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
31/61 30 ส.ค. 61 pc support  ไฟดับ 30 นาที 13.30-14.00 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
31/60 15 ธ.ค. 59 ขอข้อมูล x-ray  ทพญ. นิติการณ์ 4 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
30/61 22 ส.ค. 61 ระบบคิว  เพิ่มงาน consilt ปรับรายละเอียดงานอื่นๆ ถ้าเป็นงานอื่นๆต้องระบุ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
30/60 15 ธ.ค. 59 ระบบคิว  ขอเพิ่มสาเหตุที่คืนงาน - observe ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/64 25 ม.ค. 64 ระบบการเงิน  ทำไมคลินิกรากเทียมมาขอดูยอดเงิน เพราะมีรายงานว่ายอดเงินไม่ตรง รายงานจากไหน มาดูแล้วตรง รัชกร ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/63 07 ต.ค. 62 ระบบอื่นๆ  ไฟดับ 11.40 - 12.05 7.10.62 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/62 16 พ.ค. 62 website  เกร็ดความรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ชื่อเรื่อง ข้อเสียของการไม่มีฟัน โดย ผศ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/62 16 พ.ค. 62 website  เกร็ดความรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลินิกคลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก ชื่อเรื่อง ความมั่นใจหายไป เมื่อมีกลิ่นปาก โดย อ.ทพญ.ดร.ทัศน์ทวี เข็มวง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/61 09 พ.ย. 60 ขอข้อมูล x-ray  8 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
3/60 05 ต.ค. 59 การจัดการ user  reset password ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
29/61 20 ก.ค. 61 ระบบจองยูนิต  เพิ่ม oper5 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
28/61 11 ก.ค. 61 ระบบ pacs  key order ไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
28/60 13 ธ.ค. 59 7450-010-10141(26) pc supportเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU counter perio login ไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
27/61 10 ก.ค. 61 6505-022-467(11) pc supportMonitor Acer unit 14-10 ควรจำหน่าย (เปิดต้องถอดปลั๊ก จอมืดๆ) ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
26/60 06 ธ.ค. 59 การจัดการ user  reset password dms ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
25/61 25 มิ.ย. 61 ระบบ pacs  regis ไม่ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
25/60 28 พ.ย. 59 website  update ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก-คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว เรื่อง ภาวะบาดเจ็บเหตุสบฟัน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
24/63 10 ก.ย. 63 ระบบจองยูนิต  เพิ่มรายชื่อ นทพ จองยูนิตเอนโด 63 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
24/61 15 มิ.ย. 61 ระบบ pacs  pacs cannot create order ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
23/63 28 ส.ค. 63 ระบบคิว  เพิ่มงาน ป.โท ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
23/61 15 มิ.ย. 61 ระบบ pacs  test files ไม่เข้า order ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
23/60 14 พ.ย. 59 ระบบเวชระเบียน  เพิ่มประเภทการเบิกชาร์ต (วิจัย) ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
22/63 21 ส.ค. 63 website  ีupdate โครงสร้าง รพ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
22/61 13 มิ.ย. 61 ระบบ pacs  pacs ล่ม doongle bjc แจ้งว่ากลางคืนมีการ update anti virus ใช้เวลาแก้ไข 10 นาที ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
21/63 03 ก.ค. 63 6631-005-223(1) pc supportชุดแปลภาพรังสีดิจิตอลดูแลช่องปากผู้สูงอายุ unit 9-2 install new windows ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
21/61 06 มิ.ย. 61 ระบบ pacs  vixwin ห้อง endo คลิก order แล้ว ไม่เปลี่ยนชื่อ ทำให้ฟิล์มไปอยู่ชื่อคนก่อนหน้า ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
20/63 03 ก.ค. 63 6631-005-223(2) pc supportชุดแปลภาพรังสีดิจิตอลดูแลช่องปากผู้สูงอายุ install new windows ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
20/61 04 มิ.ย. 61 website  update เกร็ดความรู้ "ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง" ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
2/64 19 ม.ค. 64 ระบบจองยูนิต  เพิ่มยูนิตสำรอง oper5 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
2/63 04 ต.ค. 62 ระบบอื่นๆ  ไฟดับ 11.33 - 11.50 ระบบใช้ได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
2/62 01 เม.ย. 62 ระบบอื่นๆ  ไฟฟ้าดับ วันอาทิตย์ 31 มีค 62 ประมาณ 1 ชม ระบบคอมใช้งานได้ปกติ แต่มี เบรกเกอร์ทิปที่ตึกใหม่ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
2/61 25 ต.ค. 60 ระบบเวชระเบียน  ปรับปรุง ป.โท เบิกชาร์ตเพิ่มเติมไม่จำกัด ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
2/58 08 ต.ค. 57 6505-022-480(10) pc supportCPU unit 14-9 boot ไม่ขึ้น ทดสอบเปลี่ยน ram แล้วไม่ผ่าน, mainboard ขึ้นสนิม เห็นควรแทงจำหน่าย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
19/63 29 มิ.ย. 63 ระบบจองยูนิต  สร้างจองยูนิต คลินิกบัณฑิตศึกษา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
19/61 20 พ.ค. 61 ระบบ pacs  pacs ล่ม doongle ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
18/63 23 มิ.ย. 63 ระบบการเงิน  เพิ่มนิสิต ปโท 63 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
18/61 22 พ.ค. 61 ระบบ pacs  pacs ล่ม doongle 5 นาที ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
18/60 03 พ.ย. 59 website  ีupdate อาจารย์ 2 ท่านและ จนท.พัสดุ 1 ท่าน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
17/63 22 มิ.ย. 63 ระบบ pacs  pacs down ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21/6/63 ถึง 22/6/63 เวลาประมาณ 10.30 น. สาเหตุเกิดจากมอดับไฟ วันที่เสาร์ที่ 20/6/63 เวลา 15.30 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
17/61 09 เม.ย. 61 website  update เกร็ดความรู้เรื่อง เราจะถ่ายภาพรังสีไปทำไมนะ? ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
17/60 03 พ.ย. 59 ระบบเวชระเบียน  เพิ่มประเภทการเบิกชารต์ ประเภท ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชาร์ต ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
16/63 18 มิ.ย. 63 ระบบจองยูนิต  เพิ่ม unit oper zone 18-19 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
16/61 13 มี.ค. 61 website  อัพเดทเกร็ดความรู้เรื่อง "หยุด !! พฤติกรรมเหล่านี้ของท่านและคนใกล้ชิด" ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
16/60 03 พ.ย. 59 การจัดการ user  เพิ่มชื่อ ทญ.ธันยพัทธ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
15/63 15 มิ.ย. 63 ระบบการเงิน  dms เพิ่มหลักสูตรรากเทียม เข้าเสาร์อาทิตย์ได้ นัด 30 มิย 63 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
15/61 26 ก.พ. 61 ระบบจองยูนิต  ปรับปรุงระบบจองยูนิต perio ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
15/60 31 ต.ค. 59 ระบบการเงิน  ขอข้อมูลโครงการทันตกรรมสำหรับเด็ก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
14/63 11 มิ.ย. 63 ระบบการเงิน  หลักสูตรรากเทียม คีย์เสาร์ อาทิตย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
14/61 26 ก.พ. 61 ระบบยา  เพิ่มยา 2 รายการ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
14/60 31 ต.ค. 59 ระบบจองยูนิต  เปลี่ยนรายงาน จากเรียงตามชื่อนิสิต เป็น เรียงตาม ยูนิต ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
138/60 28 ก.ย. 60 website  ปรับปรุงรายชื่อ จนท ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
137/60 13 ก.ย. 60 ระบบเวชระเบียน  เพิ่ม จนท คลินิกบริการในเวลาให้เบิกชาร์ตได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
136/60 01 ก.ย. 60 website  ีupdate website เรื่อง ทำไมต้องผ่าฟันคุด ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
135/60 25 ส.ค. 60 ระบบคิว  คืนงานด้วย dn ให้ล็อกเฉพาะคลินิกด้วย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
134/60 21 ส.ค. 60 ระบบเวชระเบียน  เริ่มใช้เพิ่มเบิกชาร์ตเพิ่มเติม ได้วันละ 2 ชาร์ตต่อคน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
133/60 17 ส.ค. 60 ระบบจองยูนิต  ล็อกยูนิตตามรายวิชา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
132/60 15 ส.ค. 60 ระบบเวชระเบียน  เพิ่มเบิดชาร์ตเพิ่มเติม เช้าถึง 10 โมง บ่ายถึง บ่าย2 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
131/60 02 ส.ค. 60 ระบบจองยูนิต  จองยูนิตแล้วให้จองชาร์ตอัตโนมัิต 5 คลินิก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
130/60 26 ก.ค. 60 ระบบจองยูนิต  เพิ่มขั้นตอนงาน 1 รายการ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
13/63 09 มิ.ย. 63 ระบบ pacs  server pacs hang 12.30 - 14.35 บริษัทremote เข้ามาแก้แล้ว ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
13/61 21 ก.พ. 61 website  update website เรื่อง เตรียมตัวลูกมาทำฟันอย่างไรดี ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
13/60 19 ต.ค. 59 ระบบจองยูนิต  update ระบบจองยูนิตให้นิสิตจองยูนิตได้ทุกตัว ไม่ล็อกรายวิชา ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
13/58 27 มี.ค. 58 7450-010-2090(1) pc supportMONITOR เคาเตอร์ห้อง pedo จอ crt เปิดไม่ติด ควรแทงจำหน่าย / นำจอหมายเลข ว.คต.183/53 ไปใช้แทน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
129/60 26 ก.ค. 60 ระบบการเงิน  เพิ่มยา นอก ใน บัญชียาหลักแห่งชาติ ในใบเสร็จ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
128/60 25 ก.ค. 60 website  update web เรื่อง ปัญหาที่เหงือกส่งผลต่อโรคหัวใจได้ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
127/60 25 ก.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  20 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
126/60 25 ก.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  ขอฟิล์ม 1 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
125/60 24 ก.ค. 60 ระบบการเงิน  ปรับปรุงรายงานเพื่อรองรับใบเสร็จใหม่ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
124/60 03 ก.ค. 60 ระบบยา  ขอข้อมูลจำนวนผู้มารับยาในแต่ละเดือนประจำปี 2558-2560 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
121/60 18 ก.ค. 60 ระบบการเงิน  ยกเลิกตรวจ biopsy ย้อนกลับ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
12/63 05 มิ.ย. 63 ระบบจองยูนิต  ไม่ให้กดปุ่มจองยูนิตในวันเสาร์ อาทิต ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
12/61 15 ก.พ. 61 website  update website เรื่อง ฟันเทียมพระราชทาน ‘กินได้ อยู่ดี มีสุข’ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
12/60 17 ต.ค. 59 website  update เกร็ดความรู้ oper ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
119/60 28 มิ.ย. 60 การจัดการ user  เพิ่ม อ.ธนพร เข้าระบบคิว ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
117/60 20 มิ.ย. 60 ระบบคิว  เพิ่มสถานะ รอ ปกติ เร่งด่วน เฉพาะคิว prosth ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
116/60 20 มิ.ย. 60 ขอข้อมูล x-ray  ทพ.กิตติศักดิ์ ขอฟิล์ม 21 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
114/60 08 มิ.ย. 60 ระบบอื่นๆ  update ระบบรับ-ส่งชิ้นงานทันตกรรม ช่าง-รับงาน 0 ธีระชัย
113/60 07 มิ.ย. 60 website  update website เรื่อง การใช้สิทธิ์สำหรับการรักษาโดยการใส่ฟันเทียม ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
112/60 30 พ.ค. 60 ระบบคิว  เพิ่ม to osler ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
111/60 30 พ.ค. 60 ระบบการเงิน  ล็อกถ้ามีการจ่ายเงินค่าตรวจชิ้นเนื้อ ต้องมีค่าตรวจทางพยาธิด้วย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
110/60 24 พ.ค. 60 การจัดการ user  เพิ่มรายชื่ออาจารย์ใหม่ 3 ราย ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
11/63 21 พ.ค. 63 ระบบอื่นๆ  วิวหมอสำหรับนัดผู้ป่วยนอก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
11/62 23 ก.ย. 62 ระบบคิว  เพิ่ม ลำดับคิวรอ ทุกคลินิกในหน้าเดียว ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
11/61 13 ก.พ. 61 ระบบการเงิน  เพิ่ม icd10 ในคลินิกศัลย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
11/60 17 ต.ค. 59 pc support  counter เวชระเบียน install dentalrecord ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
109/60 23 พ.ค. 60 website  เกร็ดความรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ชื่อคลินิก คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก ชื่อเรื่อง ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย (Xerostomia) โดย ทันตแพทย์หญิงพิสชา ดรุณพันธ์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
107/60 22 พ.ค. 60 ระบบจองยูนิต  จองยูนิต prosth เปลี่ยนจากล่วงหน้า 5 วันเป็น 3 วัน ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
104/60 16 พ.ค. 60 ขอข้อมูล x-ray  ขอข้อมูลโครงการเด็ก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
102/60 26 เม.ย. 60 website  update อ.สุรัตน์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
101/60 25 เม.ย. 60 ว.คต.143/53 pc support  counter sp clinic ติดตั้ง printer ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
100/60 25 เม.ย. 60 ระบบการเงิน  ปรับปรุงใบเสร็จส่งตัว และ บัตรทอง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
10/63 14 พ.ค. 63 ระบบ pacs  จองยูนิตช่วงโควิต ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
10/62 13 ส.ค. 62 internet / intranet  net มน ล่ม ทำให้ใช้ internet ไม่ได้ 8.30-9.00 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
10/61 29 ม.ค. 61 website  update ทำเนียบทันตแพทย์ ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
10/60 17 ต.ค. 59 website  update ข้อมูลงานปฏิบัติการคลินิก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
1/64 16 ธ.ค. 63 ระบบคิว  อาจารย์นอก prosth refer only Consult ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
1/63 01 ต.ค. 62 ระบบอื่นๆ  ขอข้อมูลการจ่ายเงินห้องเด็ก ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
1/62 16 ต.ค. 61 website  เกร็ดความรู้ ประจำเดือนกันยายน 2561 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชื่อเรื่อง การติดเชื้อที่เกิดจากสาเหตุฟันผุ โดย อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
1/61 03 ต.ค. 60 ระบบการเงิน  ยกเลิกการตรวจสอบ biopsy ,เพิ่มประวัติทางการแพทย์ให้นิสิตคีย์ได้ แต่อาจารย์ต้อง approve, แก้ไขใช้งานผ่านมือถือแล้วข้อมูลไม่อัพเดท ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน
1/60 03 ต.ค. 59 ระบบการเงิน  ปรับปรุงรายการเบิกตามกรมบัญชีกลาง 1 ตค 59 ช่าง-รับงาน 0 ภาคิน