ประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก | ความเป็นมา | โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร | ห้องปฏิบัติการ | การให้บริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัย (ชั้น 3 และชั้น 4) อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-6122