คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
  ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  
     
  ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร  
     
  ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562  
     
  ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  
     

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
  5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
  ประกาศ ณ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562  
     

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวนผู้ระกันตนมาทำฟันก่อนสิ้นปี "ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย"ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท (ใช้ก่อน 27 ธันวาคม 2562)

 
     
  ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
     
     

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร "เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ" โดยอาจารย์ทันตแพทย์แล้ว  
     
  ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Professor Dr. Takeyasu Maeda Dean, Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ที่มีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
     
  ประกาศ ณ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ธันวาคม 2562
"รับปริญญาปีนี้ งดมอบลูกโป่งและของที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
 
     
  ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
     
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  กิจกรรม "หมอฟันวันเดย์" เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาทันตแพทศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
  ประกาศ ณ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
     
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง ได้นำเสนอผลงาน (oral presentation) ในงานประชุม IAGG Asia-Oceania 2019, Taipei ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นงานวิจัยร่วมกันกับ รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร  
     
  ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562  
     
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
  ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562  
     
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
  วันที่ 21 ตุลาคม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
     
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561  
     
  ประกาศ ณ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  

 
  ประชาสัมพันธ์ :  
  21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อวิชาชีพทันตแพทย์  
     
  ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  
     
     

 
  ข่าวกิจกรรม :  
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม และให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในครบรอบ 50ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
[ข่าว NUradio]  
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  

 
  ข่าวกิจกรรม :  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิต ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
   
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  
   

 
  ข่าวกิจกรรม :  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิก White Coat Ceremony ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562  
   
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  
   

 
  ประชาสัมพันธ์ :  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการจัดบริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้บริการ อุด ขูด ถอน ผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  
   
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562  
   

 
  ข่าวกิจกรรม :  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562  
วีดีทัศน์  
   
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562  
   

 
  ข่าวกิจกรรม :  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562  
   
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562  
   

 
  ข่าวกิจกรรม :  
ข่าวกิจกรรม : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทันตกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 24 กันยายน 2562  
   
ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  
   

 
   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062