วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

คลินิกรังสีวิทยา


ปีการศึกษา              
ชื่อ นทพ
           
วันที่   DN RN      
จำนวนฟิล์ม   Occlusal Occlusal      
Periapical Bitewing Topographic Cross-sectional Panoramic Ceph อื่นๆ
ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม ถ่าย ซ่อม
Grade อาจารย์
         
               

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 1